• Prijava: 16,00
 • Odjava: 11,00
 • Zajtrk: 7.00 – 10.00
 • Turistična taksa je 1,27 €/ osebo.
 • Prijavnina je 1,00 €.
 • Doplačilo za hišne ljubljenčke je 10 do 20 €.
 • Popust na nočitve za otroke od 5. do 12. leta je 50 %.
 • Nočitev za otroke, mlajše od 5 let, je brezplačna.
 • Darilni boni: veljavnost darilnega bona je šest (6) mesecev od dneva nakupa, ne glede na to, ali je datum izrecno vpisan na bonu ali ne. Po preteku roka se bon šteje za vnovčen. Možno je podaljšanje bona z doplačilom 25% (podaljšanje za tri mesece).
 • Za paketno ali akcijsko ponudbo veljajo tam navedeni pogoni, za čas trajanja le-te.
 • Načini plačila: gotovina, kartice (MASTERCARD, EUROCARD, MAESTRO, VISA, DINERS, AMERICAN EXPRESS)

Maestro  MasterCard  Visa  american  Diners

 • Na razpolago je brezplačno parkirišče, otroško igrišče, terasa, nekadilske sobe, wi-fi v območju objekta, podeželski wellness, nakup spominkov in še veliko več.
 • Gostje, ki bivajo 3 noči ali več imajo 10 % popust na osnovno ceno nočitve z zajtrkom. Uporaba podeželskega wellnessa za doplačilo, predhodna rezervacija je obvezna.
 • Za kosilo ali večerjo je predhodna rezervacija obvezna.

Varovanje osebnih podatkov

Na Škaluc se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Na Škaluc spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.
Na Škaluc za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:
• ime in priimek;
• ime in priimek obdarjenca;
• naslov;
• mobilno telefonsko številko;
• mobilno telefonsko številko obdarjenca;
• naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
• rojstni datum;
• geslo v šifrirani obliki.
Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Na Škaluc ne odgovarja. V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), Na Škaluc ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.
Na škaluc je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Trgovec ima za izvedbo in tehnično podporo storitev pogodbene partnerje, ki imajo lahko dostop do osebnih podatkov uporabnikov. Z vsemi partnerji ima trgovec sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki jasno določa varovanje osebnih podatkov. Vsak pogodbeni partner trgovca se tako zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov za katere bo na kakršenkoli način izvedeli v času sodelovanja s trgovcem varoval in jih obravnaval kot zaupne podatke, tako v času trajanja pogodbe, kot tudi po prenehanju pogodbe.
Pod nobenim pogojem Na Škaluc d.o.o. in kateri koli njegov pogodbeni partner, ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika. Na Škaluc pa posreduje podatke v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov trgovca.
Vse pri trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so jih dolžne upoštevati. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s trgovcem.
Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno stran, kot tudi ob nakupu storitev in blaga, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Na Škaluc teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Na Škaluc podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, ki ni v zvezi z poslovanjem Na Škaluc d.o.o. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Na Škaluc bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno stran in lahko prekličejo svojo registracijo preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Za veljavne preklice registracij štejejo zgolj tiste, ki so poslane na zgornji elektronski naslov. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov. Na Škaluc bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov varoval tudi v primeru preklica registracije.

Odstop od pogodbe

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od nakupa sporoči odstop od pogodbe po 43. č členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti z dnem nakupa karte. Kupec lahko odstopi od pogodbe v primeru, da karte še ni koristil.
V primeru odstopa od pogodbe podjetje opravi vračilo prejetega plačila najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe in prejetega TRR kupca. Za vračilo prejetih plačil trgovec uporabi kupčev TRR. V te namene mu mora kupec, posredovati podatke o le-tem najkasneje 8 dni po pozivu trgovca, trgovec se zavezuje, da jih bo obravnaval po predpisih o varovanju podatkov. V kolikor kupec ne posreduje zahtevanih podatkov v roku, mu trgovec ni dolžan vrniti denarja.
Kupec po preteku 14 dnevnega roka oz. če je storitev že vsaj enkrat koristil, ne more odstopiti od pogodbe. Lahko pa se kupec in trgovec sporazumno dogovorita tudi drugače.
Vse odstope od pogodb obravnava trgovec preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Za veljavne štejejo zgolj tiste, ki so poslane na zgornji elektronski naslov, obravnavane so v roku 8 dni. Postopek obravnave je zaupen, Na Škaluc d.o.o. je dolžan varovati podatke kupca in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo kupca.

Naslov

Trobni Dol 33,
3271 Šentrupert,
Slovenija

Delovni čas

Odprto vse dni v tednu

Kontakt

Tel.: +386 (0)3 73 40 820
Tel.: +386 (0)51 355 422
E-mail: info@naskaluc.si

brosura
 
F icon 2    t icon

Booking award